Posició Num. 20

 Neix a Parets l’any 1952. Té dos fills.
 Llicenciada en Ciències Químiques i Dret.
 És tècnic químic. Membre de la comissió
 executiva nacional del PSC.
 Va ser la primera alcaldessa de l´etapa
 democràtica i diputada al Parlament de
 Catalunya entre 1988 i 1995.
 Viu al barri antic.